IK Politikası

Can olarak, insan kaynaklarının önemini ve etkisini değerli görüyor ve şirketimizin başarısının temelini insan kaynaklarımızın oluşturduğuna inanıyoruz.

İnsan kaynakları politikamız, şirketimizin değerlerine, vizyonuna ve misyonuna uygun olarak şekillendirilmiştir ve çalışanlarımızın memnuniyetini, gelişimini ve refahını ön planda tutmaktadır.

1. Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi

Can İnşaat, çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini desteklemek için çaba sarf eder. Biz, çalışanlarımızın işlerine duyduğu tutkuyu ve bağlılığı teşvik eder ve şirket içi eğitim ve gelişim fırsatları sunarız. Çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur ve şirketimizde sürekli öğrenmeyi teşvik ederiz.

2. Eşitlik ve Çeşitlilik

Can İnşaat, eşitlik ve çeşitliliğe olan bağlılığını sürdürür. Irk, cinsiyet, yaş, din, cinsel yönelim veya engellilik durumu gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlarımızı eşit ve adil bir şekilde muamele ederiz. Çeşitliliği bir güç olarak kabul eder ve farklı bakış açıları ve yeteneklerin işyerimize zenginlik kattığına inanırız.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği

Can İnşaat, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini önemser. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam uyum sağlar ve işyerlerimizi güvenli bir şekilde işletiriz. Amacımız, tüm çalışanlarımızın işlerini güvende ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamaktır.

4. Performansa Dayalı Değerlendirme

Can İnşaat, çalışan performansını değerlendirme, geri bildirim ve ödüllendirme süreçlerine önem verir. Performansa dayalı değerlendirmeler, çalışanlarımızın gelişimini teşvik eder ve başarılarını ödüllendirir.

5. İş Ahlakı ve Etik Değerler

Can İnşaat, iş ahlakına ve etik değerlere bağlılığı sürdürür. Tüm çalışanlarımızdan işlerini dürüstlük, şeffaflık ve etik kurallar çerçevesinde yapmalarını bekleriz. Etik ihlaller asla tolere edilmez.

Bu İnsan Kaynakları Politikası, Can İnşaat'ın çalışanlarını en değerli varlık olarak gördüğünü ve onların memnuniyeti, gelişimi ve refahı için taahhüt ettiğini yansıtmaktadır. Bu politika, şirketimizin sürdürülebilir büyümesine ve başarısına katkıda bulunmayı amaçlar. Can, çalışanlarımıza minnettarlıkla ve saygıyla yaklaşır ve onların başarılarına olan inancını her zaman korur.